Vil du bli mannskap på Gurine?

Når Gurine kjem på sjøen vil ho trenge mannskap. Interesselaget har difor tatt initiativ til kursing av folk som er interesserte.
I løpet av sommaren og hausten vil vi arrangera følgjande kurs:
  • Grunnleggende sikkerhetskurs
  • Passasjer og krisehåndteringskurs
  • D5L (Tilsvarar dekksoffiser «light»)
Kursa vil bli haldne i Rosendal eller nærområdet. Kursdeltakarane må betala sjølve, men prisane for kursa vil vera sterkt redusert.
Er du interessert kan du senda mail til post@gurine.no. Begrensa tal på plassar. Om det er mange interesserte vil ein plukke ut deltakarar etter ei heilskapsvurdering.
Ein føresetnad for å bli med på kurs er at ein er medlem i Interesselaget for Galeas Gurine. Det kostar kr. 300,- per år. Kontigenten kan betalast til 3201.50.93659
Interesselaget er og interessert i komma i kontakt med folk som allereie har naudsynte sertifikat og erfaring, og som har lyst til å vera mannskap.
(Foto: Gurine for fulle segl kring 1990. Foto: Gundersen)