Da prøver vi å komma oss ut og segla litt i haust og. Helga 23.-25. september blir det ganske sikkert tur om veret er OK. Dei andre helgane er litt meir usikre.

Kryss av for når du har lyst til å være med på tur.