Da er det endeleg klart for å melda seg på sommartoktet 2021!

To av vekene er reservert for dugnadsfolk – med gratis kost og losji. Reise til og frå må du ordna sjølve. I skjemaet kan du oppgi kva veke du helst vil reisa, men det vil bli loddtrekning om pågangen er stor.

NB! Når alle har sagt når dei ønskjer å reisa vil vi evt ha loddtrekning. Deretter vil du få ei melding om når du har fått plass. Så vent med å bestilla evt transport til/frå Kristiansund!

Veke 25: 20.-27. juni: Rosendal – Kristiansund. Alle må vera ombord i skuta på kvelden 20. juni. Vi drar grytidleg mondag morgon – kanskje allereie i 5-6 tida. Avmønstring i Kristiansund laurdag ettermiddag/kveld. Vi veit ikkje heilt sikkert når vi er framme.

Veke 32: 8.-15. august: Kristiansund – Rosendal. Vi mønster på i Kristiansund på søndagen, med avgang grytideleg mandag morgon, og kjem til Rosendal seinast søndag 15. august.

Frist for å sende inn skjemaet er fredag 19. februar. Så vil du få ei tilbakemelding etter nokre dagar – med beskjed om når du har fått plass.

Har du spørsmål kan du kontakte Anders Jordal på tlf 936 30 008.

Praktiske ting som pakkeliste osb kjem vi attende til seinare.