Skutefest 27.-29. august 2021

FORELØPIG PROGRAM

FREDAG 27. AUGUST

 • Skutene kjem til Rosendal frå kl 12 og utover
 • Telt og festivalkontoret opnar
 • Skutekro med underhaldning i teltet
 • Skutedans kl 22-02 – Dag Bergesen band m/Tone-Lise Jonassen

LAURDAG 28. AUGUST

 • Kl 9-11 Skutefrokost for skutemannskap og dugnadsfolk
 • Kl 12: Opning av Skutefest 2021
 • Skutefaglege foredrag
 • Underhaldning og aktivitetar for barn og vaksne med fokus på kystkultur
 • Sal av mat og drikke og uteservering
 • Musikkinnslag frå scena
 • Skutekro utover kvelden
 • Kl 22-02: Skutedans med Meirso Country

SØNDAG 29. AUGUST

Skutene setter baugen heimover – ut eller inn fjorden