Skutedag i Rosendal

I sommar fekk Interesselaget for Gurine ein telefon frå eigarane av «Loyal», med spørsmål om å få til eit arrangement i Rosendal, i samband med at det var 150 år sidan Loyal vart bygd i Rosendal. Interesselaget tok idéen vidare og kobla inn fleire organisasjonar. Og det heile endte opp med ein fantastisk «Skutedag» i Rosendal.

Arrangementet vart så vellukka at det no blir nytt arrangement 14.-16. september 2018. Hold av helga!

Her er ein biletserie frå den flotte skutedagen i Rosendal i september i år.

© foto Bjarne Øymyr