Rekkestøtter

Dugnaden går sin gang, og det vert arbeidd på mange områder. Eit av dei større arbeida gjeld rekkestøtter. Det er meir enn 50 av dei, og vi talar om opptil 2 meter lange kraftig dimensjonerte stokkar i eik.