Vi oppdaterer no medlemslista til interesselaget.

Om du har andelsbrev blir du automatisk medlem ut 2026. Har du jobba dugnad (anten på Gurine, på Nyasago, eller vore med på basar, loddsal osb.) gjeld det same.

Du kan og kjøpa medlemskap ved å vippsa kr. 100,- til 134 525 (merk med «Medlemskap»). Betalar du inn no gjeld medlemskapet ut 2025.