Etter eit halvt år med jobbing med rigg og vedlikehald – og ein heil sommar med oppdrags-segling, er det endeleg klart for turar for oss som er mannskap!

Vi har sett av nokre helgar der vi kan segla. NB! Kryss av for dei helgane du kan. Du vil få tilbakemelding på om du har fått plass på dei helgane du har satt deg opp. Om det blir stor pågang må vi fordela litt.

Frist for å melde inn er torsdag 19. august!