Mannskapsturar vår/sommar 2023

Hei til dere i Dugnadsgjengen til Gurine!

Takk til alle som har bidrege i dugnaden i vinter – og ikkje minst rigging i palmehelga. Pluss oljing av dekket og mykje anna. Da er det endeleg klart for å komma ut på fjorden.

Vi har sett av nokre helgar som kan vera aktuelle for å dra på tur. NB! Dette er ikkje eit påmeldingsskjema, og det er ikkje sikkert at det blir turar alle helgene som er satt opp. Men kryss av for når du har lyst og tid til å dra på tur, så tar vi det derifrå.

Fint om dere kan melda tilbake allereie innan søndag 16. april. (Dette er ikkje bindande, men for å få eit bilete av kor mange som vil vera med.).

Det kan bli fleire turar i juni/juli. Men vi må avvente litt pga andre forespurnader. Det er og usikkert om det blir tur i pinsa. Det får vi avklart snart.