Ekstraordinært årsmøte for interesselaget for Galeas Gurine

Mondag 28. august 2023 kl 1900 i Nyasago i Gurinefjero.

  1. Val av møteleiar og to personar for underskriving av møteboka
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Val av styreleiar

Styret