Merk at Gurinebasaren i år blir i Skålafjæro, med Gurine liggande til kai!