Garnering, garnering, garnering!

På Gurine finst det utvendig «hud» som alle ser. På innsida av spanta legg ein garnering – ein slags innvendig hud.