Dekksarbeid

I vinter har mykje av arbeidet vore fokusert på dekket. Rekkestøttane er meir eller mindre på plass. Ein sett no inn «knær» som skal halda dekksbjelkane på plass. Samstundes jobber ein med å glatta ut huden. Dvs gjera skutesida glatt og fin.