Sjøsetting! Foto: Leif-Kåre HavåsLeif-Kåre Havås

Gurine er sjøsatt

Ein fantastisk dag i Rosendal!

Skutefest i Rosendal 23.-25. august

For tredje gong blir det skutefest i Rosendal 23.-25. august 2019. I år med dåp av Gurine!

Til deg som har andelsbrev - Sommartokt

Til deg som har andelsbrev i Gurine: Gurine skal på sommartokt.

Sommartokt - skjema for dugnadsfolk

Påmelding for dugnadsfolk

Sommartokt med Gurine 2021

Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte 2020 i Interesselaget for Galeas Gurine

Gurine-lotteri

Sidan det ikkje kan bli basar i år prøvar vi med eit lotteri for å få inn midlar til driften av Gurine.
Skutefest i Rosendal@gurine bjarne øymyr

Årsmøte

Det blir årsmøte i Interesselaget 21. mars kl 18 i kaffibuo

Bli med på dugnad

Fokus på dekksbjelkar!

Status - 10. mai 2013

Leiar i interesselaget Anders Jordal er godt nøgd med arbeidet så langt.