Bli med på dugnad!

Har du lyst til å vera med i dugnadsgjengen er det berre å møta opp på ein mandag eller onsdag.

Har du spørsmål kan du evt kontakte leiaren i interesselaget Anders Jordal på e-post post@gurine.no