Årsmøte 2024 – Interesselaget for galeas Gurine

Innkalling til årsmøte

17. mars kl 19:00 i Nyasago i Gurinefjero

Saker til handsaming:

  1. Val av møteleiar og to personar til å underskriva møteboka
  2. Godkjenning av innkallinga og saklista
  3. Godkjenning av årsmeldinga for 2023
  4. Godkjenning av rekneskapen for 2023
  5. Godkjenning av budsjett for 2024
  6. Endring av vedtekter
  7. Innkomne saker
  8. Val

Melde saker må vera styreleiar i hende innan 10. mars 2024

Rosendal, 2. mars 2024

Styret for Interesselaget for galeas Gurine