Skutefest i Rosendal 23.-25. august

For tredje gong blir det skutefest i Rosendal 23.-25. august 2019. I år med dåp av Gurine!

Ny "meister" til Gurine

Åge Hjortland har teke over leiinga av dugnadsarbeidet på Gurine.

Hekksbåt!

Harald Oma byggjer hekksbåt til Gurine på dugnad - på Snilstveitøy

Bli med på dugnad

Kontakt

Status november 2018

Gjennom hausten har det vore gjort mykje arbeid på Gurine. Her ein rapport frå dugnadsarbeidet.
Gurine. Foto: Bjarne Øymyr Foto: Bjarne Øymyr

Naglebenk, innreiing, overbygg...

Dugnadsarbeidet går sin gang. No blir det jobba med naglebenk, maskinrom, innreiing og master og rigg.

Status per juni 2018

Leiaren i interesselaget Anders Jordal fortel om arbeidet som har vore gjort den siste tida.
Måleri Risør - Severin Worm-Pedersen. Eigar: Norsk teknisk museumNorsk teknisk museum

Gurine "feira" nyttår i Risør i 1885

I 1885 var det folketeljing i Noreg. Då vart det og ført «Skipslister» der ein registrerte folk ombord i fartyg som låg til kai...

Stor dugnadsaktivitet

Stor dugnadsaktivitet på alle baugar og kantar - bokstaveleg talt!

Rigg- og seilplan til Gurine

Eirik Skåla har teke på seg oppgåva med å laga ein rigg- og seilplan for Gurine. Her fortel han om arbeidet.

Ein million til Gurine!

Onsdag 15.11 fekk Gurine ei gåve på ein million frå Sparebank1-stiftinga Kvinnherad...