Ta gjerne kontakt!

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller er interessert i Galeas Gurine.

Du kan senda mail til post@gurine.no.

Du finn oss og på Facebook: facebook.com/GaleasGurine/ og Instagram: @galeasgurine

Styret i Interesselaget for Galeas Gurine

Anders Jordal (leiar)

Kristen Tore Kristensen

Leon Brufladt

Tore Fuglevik

Audun Apelseth

Vara:

Tørris Skaaluren

Johannes Tveitnes