Sjøsetting! Foto: Leif-Kåre HavåsLeif-Kåre Havås

Gurine er sjøsatt

Ein fantastisk dag i Rosendal!

Skutefest i Rosendal 23.-25. august

For tredje gong blir det skutefest i Rosendal 23.-25. august 2019. I år med dåp av Gurine!

Videorapport februar 2017

Rapport frå arbeidet på Gurine 27. februar 2017

Dekklegging

Måndag 20. februar 2017 starta ein arbeidet med å leggja dekket på Gurine.

800 meter dekk!

800 meter med dekksplank...

Travel haust på Gurine!

Ein travel haust på Gurine!

Folkefest på Gurine-basar!

Mellom 300 og 400 stilte opp på basar for å støtta opp om Gurine-prosjektet

Nye master bestilt

Nye master til Gurine er bestilt

Dekksarbeid

I vinter har mykje av arbeidet vore fokusert på dekket.

Rekkestøtter

Meir enn 50 rekkestøtter skal på plass!

Kvardagsdugnad

Rapport frå ein kvardagsdugnad ein vakker dag i januar.
Fyllingsskål er namnet på markeringa av at siste hudplank kjem på plass på skuta.

Hudplank!

Slik går det føre seg når hudplanken skal på plass...

Full action på dugnad!

Dugnad på Gurine dreier seg ikkje berre om kaffedrikking!